SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 1. člen – OSNOVNI POJMI

Lifestyle fotografiranje (Vaša zgodba) je pojem, ki zajema portretno fotografiranje, fotografiranje novorojenčka, nosečnice, družine, para ali fotografiranje običajnega dneva, z naravno svetlobo

Fotografiranje v hiški zajema kakršnokoli fotografiranje v hiški na lifestyle način, z naravno svetlobo (družinsko, skupinsko, nosečniško, otroško). Ponuja različne tematike.

Studijsko fotografiranje zajema portretno fotografiranje posameznikov s studijsko, umetno svetlobo.

Poročno fotografiranje je fotografiranje poročnega dne na točno določen dan.

 1. člen – REZERVACIJA

Svoj termin za fotografiranje lahko rezervirate preko spletnega obrazca, elektronske pošte infomaja@dodic.si, preko FB strani Maja Dodic Photograhy, preko IG strani maja_dodic_photography, lahko se pa zanj dogovorite tudi po telefonu na številki 040482000.

Pri prvem kontaktu boste vedno dobili informacijo, ali je termin za fotografiranje v okvirnem času, ko ga potrebujete, prost ali ne. Rezervacije so zaželjene vsaj 3 tedne v naprej. V primeru prazničnega fotografiranja (Božično), je potrebna rezervacija vsaj 6 tednov v naprej.

Vaš termin fotografiranja je rezerviran z mojo potrditvijo ter s plačilom avansa v višini 100 EUR za poročna fotografiranja. Avansa se zaradi odpovedi fotografiranja s strani stranke ne vrača. V primeru bolezni ali višje sile je možnost dogovora za fotografiranje v nadomestnem terminu.

S plačilom avansa potrjujete, da ste seznanjeni z mojim stilom fotografiranja ter ponudbo.

 1. člen – PISNA SOGLASJA

Na dan izvedbe fotografiranja je potrebno, da podpišete pisno soglasje v primeru objave fotografij na socialnem omrežju Facebook ali Instagram ter na spletni strani https://maja.dodic.si, izključno v moje promocijske namene.

 1. člen – ODGOVORNOST

Med celotnim fotografiranjem želimo zagotoviti vašo varnost ter varnost vseh drugih udeležencev fotografiranja. Med fotografiranjem je obvezna prisotnost staršev oz. zakonitih zastopnikov, ki v celoti prevzemajo odgovornost za svojo varnost ter varnost svojih/-ega otrok/-a.

Fotograf se v celoti odvezuje kakršne koli odškodninske odgovornosti zaradi dogodkov, do katerih bi lahko prišlo na fotografiranju.

 1. člen – NAROČILO STORITVE

Z naročilom storitve fotografiranja se stranka zavezuje, da je seznanjenja z izvedbo, ceno, rokom in datumom plačila ter se strinja s splošnimi pogoji. Cene storitev so objavljene v ponudbi na https://maja.dodic.si , posamezno, razširjeno ponudbo pošljem tudi na vaš elektronski naslov.

Stranka za izvedene fotografske storitve prejme račun. Rok plačila je 8 dni po izvedenem fotografiranju.

Za poročna fotografiranja se storitev fotografiranja poravna najkasneje 8 dni po fotografiranju.

Fotograf si pridržuje pravico, da končnega izdelka – obdelanih fotografij, naročenih produktov – ne dostavi, dokler niso vse obveznosti stranke poravnane.

Poslovanje podjetja je izključno negotovinsko.

 1. člen – DISTRIBUCIJA

Fotograf si pridržuje izključno pravico nad prvim izborom fotografij, ki jih stranki dostavi za nadaljnji izbor. Po svojem navdihu izbere najboljše, jih obdela po umetniškem navdihu, vendar skladno z dosedanjim objavljenim delom, s katerim je stranka seznanjena. Na podlagi tega seznama stranka izbere svoje fotografije.

Fotografije so dostavljene v zasebni spletni galeriji. Produkti so dostavljeni osebno ali po pošti, glede na dogovor s stranko.

Fotografije prejmete v roku 14 dni po Lifestyle ali studisjkem fotografiranju, ter v roku 8 tednov po poročnem fotografiranju. V prvem tednu po poročnem fotografiranju dobite v predogled 3-5 fotografij s fotografiranja. Rok za dostavo produktov zavisi tudi od poslovnih partnerjev podjetja, zato je večinoma daljši od 4 tednov.

V primeru bolezni fotografa ali drugih nepredvidljivih dogodkov, se rok za dostavo fotografij lahko podaljša.

 1. člen – POTNI STROŠKI

Fotograf opravlja fotografiranje na domu ter v naravi, za kar se obračunajo potni stroški. V radiju 25 km iz Borovnice se potni stroški ne obračunajo. Kilometrina nad 25 km iz Borovnice se obračuna v višini 0,37 EUR / km. Zaračunajo se tudi povratni km in parkirnina.

Pri večjih paketih poročne fotografije je kilometrina vključena v končno ponudbo.

 1. člen – DARILNI BON IN POPUSTI

Če ste bon prejeli kot darilo, ga lahko koristite za katerikoli paket fotografiranja, izmed naštetih na spletni strani.

Darilni boni so vrednosti.

Menjava darilnega bona za gotovino ni možna.

Fotograf si pridržuje pravico zahtevati doplačilo v primeru, da si stranka izbere dražjo storitev, kot je navedena na darilnem bonu.

Bon lahko koristi po delih – oz dokler ga ne izkoristi v celoti.

V času od nakupa darilnega bona do njegovega koriščenja se ponudbe lahko spremenijo.

Popusti se ne seštevajo. Popusti ne veljajo za akcijske cene.

Darilni bon velja v obdobju 1 leta.

 1. člen – AVTORSKE PRAVICE IN OBJAVA FOTOGRAFIJ

Fotograf si pridržuje vse avtorske pravice nad svojimi deli.

Fotograf si pridržuje pravico do objave fotografij za namene trženja po socialnih omrežjih in objave referenc na spletni strani https://maja.dodic.si.

Fotograf dovoljuje stranki reproduciranje fotografij za nekomercialno uporabo. Stranka si lahko fotografije shrani v elektronski obliki ter objavi fotografije v javnosti (objava na zasebnih socialnih omrežjih), ob deljenju fotografij na socialnih omrežjih pa mora obvezno navesti avtorja – @Maja Dodic Photography

V primeru komercialne objave je stranka dolžna fotografa obvestiti in se posebej dogovoriti za pogoje komercialne uporabe.

 1. člen – IZREDNI DOGODKI

Pridržujemo si pravico, da okviren datum fotografiranja prestavimo zaradi bolezni, slabih vremenskih razmer (v primeru družinskega fotografiranja v naravi) ali drugih dogodkov, ki jih je nemogoče vnaprej napovedati, ki onemogočijo običajno izvedbo fotografiranja.

V primeru višje sile (okvare strojne opreme, kraje fotografske opreme, nenamerno uničenje fotografske opreme ipd.), ki bi se pripetila med fotografiranjem, obdelovanjem fotografij ali med distribucijo fotografij, kar bi za posledico imelo, da stranka fotografij ne more prejeti, fotograf za izgubo fotografij ne odgovarja. Stranki bo v tem primeru povrnil vse, kar je do tedaj od nje za izvedbo storitve prejel.

Po tem, ko stranka prejme fotografije v spletni galeriji, je sama odgovorna za njih in njihovo hrambo. Spletna galerija bo na voljo 14 dni, poročna spletna galerija bo na voljo 1 mesec. Fotograf bo originale mogoče zadržal v svojem arhivu. Ni pa dolžan hraniti arhiva.

Fotograf vam v primeru izgube fotografij lahko ponovno posreduje spletno galerijo, v kolikor je še na voljo, vendar pa se tovrstna storitev doplača 30 EUR.

Če fotograf ne more izvršiti družinskega fotografiranja zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolezen, smrt v družini, zdravstvene težave, ipd.) je zavezan prestaviti fotografiranje na drug termin, ki ustreza tako stranki kot fotografu.

V primeru, da pride do nepredvidljivih dogodkov ali višje sile v primeru poročnega fotografiranja ali drugega fotografiranja, vezanega na fiksen termin, se fotograf zaveže, da bo storil vse v njegovi moči, da bo stranki zagotovil primerljivega izvajalca storitev za primerljivo ceno.

V primeru nenamernega ali namernega uničenja fotografske opreme, ki ga povzroči stranka na dan fotografiranja, je le-ta obvezana nadomestiti vso uničeno fotografsko in/ali strojno opremo po cenah, ki takrat veljajo na trgu. Enako velja tudi, če se za zlonameren nastanek škode krivca na dan naročene storitve ne najde.

 1. člen – UNIKATNOST STORITVE

Fotograf bo po svojih najboljših zmožnostih uresničil pričakovanja stranke in upošteval vaše želje pri fotografiranju. Ker pa je vsaka fotografija plod lastnega znanja in trenutne kreativnosti, ne sprejemamo reklamacij, vezanih na kompozicijo in tehniko fotografij. Izbor fotografij in njihova obdelava je predmet našega umetniškega navdiha, zato dodatnih in/ali neobdelanih fotografij (RAW-jev) v nobenem primeru ne pošiljamo. Ne dovoljujemo pregleda in/ali lastnega izbora neobdelanih fotografij.

Število fotografij, ki jih prejme stranka, ne bo manjše, kot je navedeno v dogovorjenem paketu.

 1. člen – KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na običajen način na spletni strani https://maja.dodic.si. Stranke se z rezervacijo fotografske storitve (tako ustno, kot s plačilom avansa) pri Maja Dodič s. p.  zavezujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji poslovanja, ter se z njimi strinjajo.

 Maja Dodič s. p. si pridržuje pravico, da splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

Fotograf in stranka se dogovorita, da bosta reševala vse spore sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

Podatki o podjetju:

Maja Dodič, fotografske storitve, s. p.

Zabočevo 4

1353 Borovnica

Davčna številka: 62570102

Pravna oseba ni zavezanec za DDV.